ski_lovinmonster1

Name : Lovin’ Monster
Sire: Solid Lovin’
Dam: Ole Bill x WOW x Vintage

 

ski_jackknife

11-8 Jack Knife Purchased from Randy Shipley

 

heyjack

86-11 Hey Jack x Lockdown/Fatal

 

ski_varsity

10-4 Varsity Blue x Bang This/ 106-4(Brinning)

 

ski_swagmaker2

1-2 Swagmaker x 10-4 Varsity Blue

 

skiconvoy

20-4 Convoy x Starbuck (Bred Gilt Purchased from Randy Shipley)